stock-photo-democracy-or-oil-politics-cartoon-of-american-soldier-85058140

 

Sonja van den Ende

Er is veel geschreven en gezegd over Syrië, in het westen  de officiële  versie: het is  een burgeroorlog, omdat het Syrische volk opstond tegen de regering van president Assad.

De Syriërs, Russen e.a., hebben het bewijs dat er geen sprake is van een burgeroorlog, het is een oorlog, gevoerd en gesponsord door het westen, die onder invloed van de VS “Regime Change”roepen en daarmee eigenlijk de ondersteuning  en het vernietigen van Syrië en het Midden-Oosten, toestaat en zodoende zich indirect schuldig maken aan imperialisme en geopolitiek veranderingen, als leidraad altijd de VS, die deze praktijken sinds WO II bedrijven.

Hier zijn een aantal feiten en bewijzen hoe het begon en de huidige situatie:

Het begin:

Er was een vreselijke droogte sinds 2010 in het oostelijke deel van Syrië, de mensen in Hasaka / Da’ara hielden spontane demonstraties, om hun aandacht te richten op deze vreselijke droogte voor hen. Onder  de demonstranten waren veel leden van de Moslim Broederschap en andere islamisten, ze zagen hun voordeel in, van de situatie ,en begonnen  een gewelddadige gewapende opstand, door het doden van soldaten en burgers..Ze zeiden dat de soldaten van de overheid  hen vermoorden en Assad een vreselijk regime was:


2011 (volgens de officiële westerse verklaring)

De stad Dara’a, in de buurt van de Jordaanse grens, was het epicentrum van de protesten die het begin van de  anti-regerings sentimenten eigenlijk het toneel was van een gewelddadige terroristische opstand , de oorzaak was uitgegroeid als gevolg van een recente toestroom van boze en wanhopige families onteigend door wat een deskundige noemde “de slechtste langdurige droogte en meest ernstige reeks van misoogsten sinds de agrarische beschavingen begonnen in de Vruchtbare Halve Maan vele millennia geleden”.

Wat er eigenlijk gebeurde  ( bronnen aan de  grond) :
President Assad probeerde de situatie te kalmeren door hoge regeringsfunctionarissen met familieachterban in de stad te sturen , medeleven en  zijn persoonlijke betrokkenheid bij degenen die verantwoordelijk waren voor deze gewelddadige opstand en dit te benadrukken. Hij ontsloeg de provinciale gouverneur en een generaal in het politieke veiligheidsmacht, voor hun slechte rol, het niet onder controle kunnen houden van geweld.
President Assad kondigde ook een aantal nationale hervormingen aan. Zoals samengevat door een onafhankelijke onderzoekscommissie over Syrië van de Verenigde Naties, “Deze stappen omvatten de vorming van een nieuwe regering, de opheffing van de noodtoestand, de afschaffing van het Opperste Gerechtshof voor de Staatsveiligheid, de toekenning van de algemene amnestie en de nieuwe regelgeving op het recht van burgers om deel te nemen aan vreedzame demonstraties. ”
Tegelijkertijd echter, volgens een ander rapport, doodde onbekende schutters in Dara’a  19 Syrische militairen. 1

De sociale media heeft een zeer slechte rol gespeeld in de zogenaamde opstand en beweerde dat er  vele doden waren, dat was echt niet in verhouding met de situatie op de grond, nogmaals, de islamitische Moslim Broeders en andere islamisten, die zich zouden verenigen in Al-Qaeda en andere islamisten groepen profiteerden naar eigen zeggen op sociale Media:
600_syria_protest_daraa_ap_120303
Protesten in Daraa in 2011

Ondertussen hadden de protesten zich verspreid  naar andere steden, gevoed door sociale media campagnes. Tegen eind april, hadden regeringstroepen , volgens hen,  honderden demonstranten gedood.  Waarvan tot op heden geen  bewijs te vinden is, geen andere dan de nieuwssite’s en sociale media accounts ..van henzelf!

Een ander voorbeeld: In het begin van april van datzelfde jaar, werden er negen Syrische soldaten op weg naar hun demonstraties in Banyas, overvallen en neergeschoten op de snelweg buiten de stad. Westerse media hebben gesuggereerd dat ze werden gedood door Syrische veiligheidstroepen voor het weigeren om het vuur op demonstranten te openen, een fantasievol verhaal dat werd geanalyseerd en gesloopt door Professor Joshua Landis, directeur van het Centrum voor Midden-Oosten Studies aan de Universiteit van Oklahoma.


April 2011: Het doden van soldaten

Wat we wel zeker weten is dat op 25 april 2011, negentien Syrische soldaten  in Daraa neergeschoten werden door onbekende aanvallers. De namen, leeftijden, data van geboorte en dood, de plaats van geboorte en dood en burgerlijke / ouderlijke status van deze 19 soldaten zijn gedocumenteerd in een lijst van militaire slachtoffers verkregen in  Syrië van het ministerie van Defensie.

De lijst werd bevestigd door een ander document – die door een niet-gouvernementele bron betrokken bij de vredesinspanningen . Alle 19 namen werden geverifieerd door deze tweede lijst.

Maar nog meer verrassend dan eigenlijk het vinden van de 19 Daraa soldaten op een lijst, was de ontdekking dat in april 2011, achtentachtig soldaten werden gedood door onbekende schutters in verschillende gebieden in heel Syrië.

Houd in gedachten dat het Syrische leger  meestal niet aanwezig was in het begin van het conflict. Andere veiligheidsdiensten, zoals de politie en de inlichtingendiensten groepen waren op aan de frontlinies  – en ze zijn niet opgenomen in deze doden aantallen.

De eerste Syrische soldaten die werden gedood in het conflict: Sa’er Yahya Merhej en Habiel Anis Dayoub, werden gedood op 23 maart in Daraa.

Twee dagen na die eerste militaire slachtoffers, werd Ala’a Nafez Salman in Latakia neergeschoten.

Op 9 april werd Ayham Mohammad Ghazali doodgeschoten in Douma, ten zuiden van Damascus. De eerste soldaat gedood in Homs provincie – in Teldo – was op 10 april toen Eissa Shaaban Fayyad werd neergeschoten.

10 april was ook de dag dat we gehoord hebben van het eerste bloedbad van de Syrische soldaten – in Banyas, Tartous – toen negen soldaten werden overvallen en neergeschoten door schoten uit  een passerende bus. De BBC, Al Jazeera en de Guardian alle aanvankelijk citeerde getuigen die beweerde dat de dode soldaten  “overlopers” waren en neergeschoten door het Syrische leger voor de weigering om op burgers te schieten, dit was volkomen absurd .2

Dan gaan we naar de meest gênante beweringen van de  westerse politiek, gevoed door de VS, noot: in de Amerikaanse regering, zijn volgens vele bronnen, Moslimbroederschap adviseurs, het adviseren van de regering van de VS op buitenlandse beleid in het Midden-Oosten.

Een plaats genaamd Jisr al-Shugour:

Jisr al-Shughour (ook Jisr ash-Shugur, Arabisch جسر الشغور) is een stad van rond de veertig duizend inwoners in de provincie Idlib, ongeveer twaalf mijl van de ( ong. 30 kilometer)  Turkse grens. Het is bekend om zijn conservatieve soennitische bevolking met een sterke Moslimbroederschap aanwezigheid en is de plaats van een bloedbad in 1980 in dezelfde opstand van het  beroemde Hama bloedbad (onder Hafez al-Assad, Bashar al_assad heeft hier dus niets mee te doen, de Moslimbroeders spelen een fatale rol in Syrië, zij zijn extreem gewelddadig en net als ISIS kunnen zij alleen met geweld bestreden worden, zelfs de meest pacifistische mens moet dit kunnen beamen) staken het  Baath-partij hoofdkwartier in brand, als gevolg veel slachtoffers. (Wikipedia bron).

In het begin van juni 2011, toen de wreedheden op de schaal van nu geen  gemeengoed  waren in de huidige crisis, gebeurde er een ander  bloedbad. 120 veiligheidsleden en een onbekend aantal burgers verloren hun leven. In de nasleep, vluchtten de meeste van de bewoners de stad,  naar Aleppo en andere steden in de buurt, maar enkele duizenden over de Turkse grens, dit is de oorzaak van de eerste golf van vluchtelingen en de eerste kampen werden opgezet  voor hen in het buurland, in een tijd waarin het aantal doden in de crisis werd geschat op ongeveer 1.000 mensen.

Het aantal leden van van veiligheidsdienst en burgerslachtoffers die  gedood werden is  algemeen aanvaard door alle commentatoren, alleen de redenen verschillen. Volgens officiële overheidsbronnen, kwamen terroristische groeperingen in de  stad met behulp van de overheid auto’s en het dragen van de militaire uniformen, filmde zichzelf terwijl zij de veroorzakers waren van de algemene ravage en het opzetten van meerdere hinderlagen. Verkleed als soldaten en veiligheidstroepen, die zij bij de aanval op het hoofdkwartier gestolen hadden.

Volgens de oppositie bronnen, was er inderdaad een muiterij gebeurd en sommige van de slachtoffers waren overlopers neergeschoten door hun collega’s omdat ze weigerden te schieten op vreedzame demonstranten, terwijl anderen werden gedood door een woedende menigte als vergelding voor de aanvallen op burgers.

Als Landis (Landis bron) concludeerde: “Westerse pers en analisten willen niet erkennen dat er gewapende actieve elementen aanwezig waren” . Zij gaven de voorkeur aan een eenvoudig verhaal van goede mensen die vechten slechte mensen die vertellen. . Men vraagt ​​zich af waarom alleen dat verhaal niet kon worden verteld zonder ook over de werkelijkheid -. Dat de gewapende elementen, waarvan de agenda niet vreedzaam was, een rol speelde .

Hij beschuldigde ook de westerse druk op dezelfde onjuiste aangiften om een   een bloedbad te voorkomen van de regering en veiligheidstroepen in het begin van juni 2011, in de stad van Jiser al-Shagour – een Moslim Broederschap bolwerk in de buurt van de Turkse grens – waarbij ongeveer 140 leden van de politie en de veiligheidsdiensten werden afgeslacht.

images

afbeeldingen
Jabhat al-Nusra en de islamistische groeperingen de controle over grote gebieden in de stad al-Jiser Shagour

25 april 2015 “Comments Off” op Jabhat al-Nusra en de islamistische groeperingen, de controle over grote gebieden in de stad al-Jiser Shagour
Idlib provincie:

De gewelddadige confrontaties tussen Jabhat al-Nusra, Jund al-Sham en de andere islamitische facties tegen de strijdkrachten van de regering  in de stad Jiser- al- Shagour waar Jund al-Sham en Jbhat al- Nusra grote delen van de stad konden veroveren, te midden van gewelddadige botsingen in de stad en viel samen met het uitvoeren van 6 invallen op zijn minst op de posities van de strijders in en rond de stad.

Het is de moeite waard te vermelden dat de stad al-Jiser Shagour wordt beschouwd als de eerste stad die getuige was van het doden van de regeringstroepen op 3, 4, 5 en 6 juli in 2011 na het doden van 140 leden van de veiligheidstroepen en de politie.  De zogenaamde overgelopen officier “Hosain al-Harmoush” verklaarde dat hij de verantwoordelijke was van de lokale militie, die uit deze aanval uitgevoerd had.

Dan komt het verhaal van de zogenaamde overloper Hosain al-Harmoush:

300px-Jisr_harmoush

Andrea Glioti’s artikel vermeldt na de 3 juni postkantoor aanval:

De demonstranten werden vervolgens vergezeld door het bataljon onder leiding van luitenant-kolonel Hussein Al-Harmoush, de eerste hoge overgelopen officier en gepland met een offensief tegen de militaire veiligheidsdiensten, die de enige veiligheidsdienst daar was en die weigerde haar wapens te overhandigen .

Op basis van zijn aankondiging van desertie, gepost op Youtube, Harmoush werd een held van de gebeurtenissen zoals gerapporteerd in de westerse media. Aangezien de BBC dit beschrijft in een artikel gepubliceerd twee weken na de gebeurtenissen,

Een verslaggever van Time Magazine volgde de kolonel in een dorp nabij de Turkse grens. Volgens het artikel, zei luitenant-kolonel Harmoush dat hij  zijn mannen had gestuurd naar Jisr al-Shughour om de orde te herstellen. Toen het leger begon met beschietingen van de stad, zei hij, dat hij besloot om over te lopen. Hij eiste van 30 van zijn mannen om met hem mee te gaan.

Dit verhaal werd herhaald in de hele westerse media. Maar…

… Toen de BBC uiteindelijk de kolonel opgespoord had per telefoon, vertelde hij een verhaal dat nogal afwijkt van de mythe dat hij zelf al aan het schrijven was in de geschiedenisboeken . Zijn desertie, zei hij, had eigenlijk plaatsgevonden vier dagen na de moorden in Jisr al-Shughour, op 9 juni. Verder zei hij dat hij alleen was overgelopen , slechts, samen met een aantal andere overlopers in de stad. “Ik was er niet op dat moment. Ik was er op 9 juni, en toen ik aankwam, was er absoluut geen Syrische leger daar. “Bovendien, zei hij, dat geen van de andere overlopers erbij aanwezig was op het moment van het vermeende bloedbad geweest. Hij gaf toe dat hij veel van zijn oorspronkelijke verhaal had uitgevonden puur om het Syrische leger op afstand te houden.

Op 16 september 2011, AFP kondigde aan dat de Syrische televisie meldde over de terugkeer van Harmoush’s . In een interview uitgezonden op de Syrische televisie, vertelde de  luitenant-kolonel een derde verhaal.

Zoals hij zegt nu – voor zover we het begrijpen van zijn  verwarrende Engels, gaat, samenvatting : , mislukte hij in een cursus (veiligheid)  gegeven in het leger in 2010, daarna  en later was hij overgelopen, maanden voordat de video er was. Hij vluchtte vervolgens naar Turkije “vanwege het geweld”, eraan toevoegend dat hij denkt dat gewapende groepen verantwoordelijk waren en hij nooit het doden op bestellingen heeft gedaan, terwijl hij diende, in tegenstelling tot wat hij zegt in het de zgn “overloop “video .

Na aankomst in Turkije, kreeg hij aanvankelijke steun , $ US1000 en een gebruikte laptop. Hij werd toen benaderd door verschillende mensen van de Moslim Broederschap, die zichzelf nu FSA noemden  en door Sjeik Adnan Al-Aroor, aan al wie hij informatie  over leger bracht en andere details, terwijl hij heen en weer tussen Turkije en Syrië ging. Hem werd  steun beloofd bij verschillende gelegenheden, maar beloftes werden niet nagekomen. Terwijl dit gebeurde maakte hij de video  in een wijk  in Jisr Al-Shugour, zijn betrokkenheid bij de feitelijke gebeurtenissen lijkt minimaal te zijn als niet bestaand.  Hij ontving SYP 50.000 voor de video terwijl de persoon die het gemaakt had,  SYP 2 miljoen.

Hoewel het onduidelijk is hoe Harmoush uiteindelijk  dit interview  gedaan heeft en er misschien  betrokken bij is  geweest, zijn verklaring aan de BBC waarin hij toegaf dat het  fraude was en  dat hij was zeker niet de held en leider van de beschermers van de mensen was.

Als voor zijn terugkeer naar Syrië, was het in eerste instantie een mysterie, wat  een BBC-verslag van 16 september laat zien – dat hij  waarschijnlijk niet vrijwillig terug is gegaan .  Al-Arabiya (Saoedi-eigendom) vermeld drie dagen later:

“Het mysterie is min of meer opgelost, er is  informatie opgedoken over de betrokkenheid van de Syrische, Turkse en Iraanse inlichtingendienst in het terugbrengen van de dissident. Volgens de informatie op de sociale media  Facebook, zouden Turkse inlichtingenofficieren die, zoals de Syrische president Bashar al-Assad, behoren tot de Alawieten, deelnemen aan de missie Harmoush, de hoogste overloper in het leger, hem terug te brengen naar Syrië .

Het bewijs is totaal  niet overtuigend, maar het verhaal klinkt plausibel; hij werd uitgenodigd voor het diner buiten het kamp met  een Turkse officier  om steun te bespreken voor de opstand, samen met twee andere ‘dissidente officieren. “Alle drie werden met” slaappillen “in hun voedsel gedrogeerd  en terug gesmokkeld naar Syrië, het lot van de andere twee  dissidenten is onduidelijk. Harmoush zijn broer Ibrahim vertelde Al Arabiya “: Hussein verdween na een ontmoeting met een Turkse officier in het vluchtelingenkamp,” hij voegde toe: “Hij zou nooit meer terug naar Syrië zijn  gekomen  zonder hulp van Turkije.”

Ibrahim voegde toe  dat hij de volgende dag diezelfde Turkse officier  vroeg – naar  Harmoush’s verblijfplaats – of wie hij zijn broer had gezien. “Hij vertelde me dat hij wist niets over hem en dat hij hem verlaten had  10 minuten  na het gesprek dat ze gevoerd hadden .”

Al-Arabiya vermeldde op dat moment dat “drie Syrische inlichtingendienst agenten, een van hen een Iraanse burger, werden gearresteerd” in de zaak Harmoush en “werden  ondervraagd door de Turkse inlichtingendienst.”

In januari 2015 officieel gemaakt Önder Sığırcıkoğlu, een ex-Senior MIT (Turkse info) medewerker, hij verklaarde aan de Turkse pers de rol  van Turkije in de opleiding en het bewapenen van de “rebellen” in het  vroege stadium  van de  zogenaamde crisis. Hij beweert dat het door  Harmoush overhandigd is toen hij terugkeerde  naar de Syrische autoriteiten omdat zijn geweten het  hem niet toe gelaten heeft om de moord van 138 mensen te rechtvaardigen. Na een onderzoek door de Turkse autoriteiten werden hij en zeven anderen gearresteerd en berecht. Sığırcıkoğlu kreeg  20 jaar gevangenis straf, maar was in staat om te ontsnappen na 32 maanden, terwijl hij van de ene gevangenis naar de andere zou worden vervoerd .

Sığırcıkoğlu: “Op  10 of 11 juni 2011 ontvingen we een MIT communiqué wijzend op de komst van een dissident een Syrische Lt.Colonel in het kamp. We waren belast met het opstellen van een rapport over zijn betrokkenheid bij militaire operaties. Bij navraag  identificeerde ik de de Lt.Colonel in kwestie als  Hussein al-Harmoush, de leider van de zogenaamde gewapende oppositie in Jisr al-Shughour en aanstichter van de gevechten daar. Hij onthulde in het interview dat hij een fundamentalist soenni, een Rusland-(Al-Queda – Afghanistan) getrainde explosieven specialist is, gewerkt bij  de engineering afdeling van de 11e leger divisie in Homs. Harmoush was voortdurend in conflict met zijn superieuren over zijn strenge islamitische opvattingen geweest en had een leidende rol gespeeld bij het organiseren van de gewapende oppositie in Jisr al-Shughour. Hij vertelde hoe ze het  Syrische veiligheidspersoneel overvielen en vermoorde en de verovering van het Jisr al-Shughour’s postkantoor en hoe ze  een explosief gemaakt door Harmoush’s in de gebouwen van de militaire eenheid tot ontploffing lieten komen . Overlevenden van de explosie werden gedwongen zich over te geven aan  Harmoush’s terroristische militie  die   138 van hen standrechtelijk executeerde.

Op 1 februari 2015 werden  gelekte “Caesar” foto’s  onthuld die toonden dat Lt. Col. Harmoush gestorven  was “onder marteling” in de gevangenis. Dit werd gemeld door het Libanese dagblad Zaman al-Wasl (Engels versie – Arabische versie met  afbeelding) Dit is echter nogal dubieus. Dit rapport vermeldt ook concurrerende claims dat Harmoush gedood werd door een vuurpeloton in het begin van 2012, en dat hij nog in  leven was aan het eind van 2013, en ook na  de laatste “Caesar” foto in augustus. Door dit rapport, werd  hij als onschuldig gezien in het westen en  de uitspraken van verschillende media deden de ronde dat hij  gevangen was gezet nadat hij was “ontvoerd door het Syrische leger  in september 2011, uit een vluchtelingenkamp aan de Turkse grens,” een claim die  Mr. Sığırcıkoğlu betwist omdat er geen bewijs is!

In de stad Hama, kwam  andere video naar buiten , waaruit de rebellen bezig waren met het dumpen van de lichamen van soldaten vanuit een brug over de snelweg. CNN meldde op 2 augustus 2011, “Een prominente anti-regerings activist, onbekende bron wil niet worden  genoemd vanwege de gevaren die kunnen voortvloeien uit het vrijgeven van de informatie.  CNN bevestigde ook de informatie die de staatstelevisie bracht als zijnde correct. De lichamen  van de gedode Syrische  politie werden door zogenaamde Syrische strijders uit Irak, die waren toegetreden tot de anti-regerings brigades ,toen al zeer gewelddadige brigades , waaronder Al-Queda,werden gedumpt in de rivier.!

Dezelfde activist drong erop aan dat een dergelijke geweld van een anti-regerings brigade,: geweld  de uitzondering, niet de regel was , maar gaf toe dat het “geloof te hechten aan de bewering van de Syrische regering dat het bezig was en is met bestrijden  ‘gewapende bendes’.”

Kort daarna, waarschuwde  een analist van het private inlichtingen bedrijf   Stratfor , collega’s niet te laten misleiden door de oppositie propaganda: “De oppositie moet manieren vinden om de Arabische lente verhaal te gaan geven, en dus wordt de gestage stroom van nieuws met betrekking tot het het geweld en brutaliteit van het zogenaamde regime en kracht oppositie zo erg overdreven dat er vanuit het westen een reactie wordt verwacht. Hoewel het zeker is  dat demonstranten en burgers worden vermoord,  is er weinig bewijs van de massale wreedheden tegenover diezelfde demonstranten, die dus weer (demonstranten) zich schuldig maken aan bloedig geweld tegenover burgers en soldaten. . intimidatieacties in de regio uitvoeren op burgers. Stratfor heeft ook geen tekenen gezien van zware wapens die door het Syrische leger zouden worden ingezet of gebruikt om een bloedbad op de burgers zijn gebruikt of om demonstranten uiteen te drijven. “

Voormalig CIA-analist Philip Giraldi waarschuwde in december 2011,

“Amerikanen moeten  bezorgd  worden over wat er in Syrië gebeurt , al was het maar omdat het dreigt te worden zoals  Libië, maar veel, veel erger . . . . De NAVO was toen  al clandestien bezig met het Syrische conflict,  Turkije die het het voortouw nam . . . . Ongemarkeerde NAVO-gevechtsvliegtuigen waren al aangekomen  op Turkse militaire bases dicht bij Iskenderun aan de Syrische grens, het leveren van wapens gestolen uit het arsenaal van  Muammar Gaddafi,  als ook vrijwilligers van de Libische Nationale Overgangsraad die ervaring hadden op het uitmoorden van het leger van Ghadaffi en pittige lokale vrijwilligers tegen getrainde soldaten, een vaardigheid ze verworven hadden met gevechten en training van US tegen  Gaddafi’s leger.

“Iskenderun was  ook de zetel van het zogenaamde Vrije Syrische Leger (lees Moslim broeders) , de gewapende vleugel van de zogeheten Syrische Nationale Raad. Trainers van Franse en Britse Special Forces waren al aanwezig in 2011 om de zogenaamde  Syrische rebellen te trainen , terwijl de CIA en het Amerikaanse Spec Ops  communicatie-apparatuur verstrekt hadden  om de rebellen  te helpen, waardoor de strijders makkelijker Syrische soldaten konden doden!

De westerse media negeren dergelijke rapporten, evenals de politiek , maar er is geen twijfel mogelijk, dat ze nog steeds het verhaal van Assad als de kwaadaardige dictator hoog willen houden,  (In vrijwel dezelfde manier, als de westerse media sympathie voor de Oekraïense oppositie heeft gebagatelliseerd en de rol van het rechtse geweld in de putsch dat president Viktor Janoekovitsj verdreven in februari 2014).

Wordt vervolgd….

bronnen:

/www.rt.com/op-edge/157412-syria-hidden-massacre-2011/
http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Jisr_Al-Shughour_massacre#.22Hero.22_Harmoush
https://consortiumnews.com/2015/07/20/hidden-origins-of-syrias-civil-war/