Vertaling d.d. 24.08.2016 by Sonja van den Ende

New York,   De permanente vertegenwoordiger van Syrië bij de VN: Bashar al-Jaafari, zei dinsdag dat  er nog veel tegenstand is  in de toepassing en uitvoering van resolutie nr 1540 De resolutie : Het verbod op hulp  en het leveren van massavernietigingswapens (WMD) naar terroristen.

De veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) heeft resolutie No.1540 aangenomen voor de preventie van het leveren van nucleaire, chemische en biologische wapens (WMD) aan terroristen.

Al-Jaafari zei  tijdens de zitting van de VN-Veiligheidsraad het volgende over resolutie nr 1540:  De raad doet niets en onderneemt totaal geen actie, ondanks het feit dat de pogingen van de terroristen “onthuld door vele bronnen en aangetoond door bewijzen” dat  Sarin gas wel degelijk van Turkije naar Syrië is getransporteerd!

 De gevaarlijke schendingen van resolutie 1540 zijn duidelijk als een realiteit  waarneembaar geweest en waarin Syrië getuigen kan, het gebruik van chemische wapens door terroristische organisaties vele malen gebruikt op  burgers en militairen deze terroristen hebben en hadden de steun van vele Arabische en westerse EU and VS landen, die op hun beurt indirect schuldig zijn aan het overtreden van resolutie 1540.

 

Hij voegde eraan toe dat terroristische groeperingen in Housh al-Fara,  op 13 juni 2016, een bom lieten ontploffen met chemische stoffen, op een aantal soldaten van het Syrische leger  en andere terroristen een gerichte aanval in de  regio al-Awameed in het oude Aleppo, uitgevoerd hebben  met cannisters die  giftige stoffen bevatte daarbij werden  6 burgers gedood op 2 augustus 2016, j.l.!

Al-Jaafari zei verder dat de terroristische groeperingen 450 artilleriegranaten, uitgerust met mosterdgas hebben geleverd,  naar Mosul in Irak en Raqqa in Syrië.

Hij voegde er verder aan toe dat Syrië zijn steun betuigd aan de internationale resoluties en verdragen inzake samenwerking en uitwisseling van gegevens, Syrië roept dan ook op de VN-Veiligheidsraad om zijn taken serieus te nemen en te garanderen dat terroristen geen massavernietigingswapens meer bezitten.

 

Hij hernieuwde de oproep van de Syrische regering aan de Veiligheidsraad en de sub-commissie, voor de opvolging van de aan hen opgedragen taken te verzekeren, dat de terroristische groeperingen die actief zijn in Syrië, geen toegang tot massavernietigingswapens zullen hebben en aan de landen die  steun verlenen aan het terrorisme ter verantwoording geroepen moeten worden, aangezien dit effectief zou bijdragen aan de inspanningen die gericht zijn op het behoud van de internationale vrede en veiligheid.

Al-Jaafari benadrukte nogmaals  dat de terroristische groeperingen die zijn aangesloten bij ISIS ongeveer 450 artilleriegranaten uitgerust met de chloor en mosterd gassen in de Iraakse stad Mosul en in de Syrische provincie Raqqa onder toezicht van de ISIS terrorist Abdul Rahman al-Nawi hebben afgevuurd, eraan toevoegend  dat een aantal van die granaten werden vervoerd naar de provincie Deir Ezzor, Syrië .

Concluderend:
De VN-vertegenwoordiger van Syrië, Dr. Bashar al-Jaafri bevestigde dat de Syrische regering aan de secretaris-generaal van de VN , de opeenvolgende hoofden van de Veiligheidsraad en de Comité leden van resolutie 1540 , brieven met gedetailleerde en gedocumenteerde informatie heeft gestuurd, bewijzen, waaruit blijkt dat landen terrorisme ondersteunen, vooral de Turkse en Saoedi-regimes, hebben het sturen van wapens  vergemakkelijkt, hielpen en helpen  terroristische organisaties om in het het bezit te komen van chemische wapens en materialen.
Bron: SANA
Dr. Bashar al -Jaafri

Prof Tim Anderson – The Dirty war on Syria

 

Advertisements