Vertaalt door Sonja

Syrië vraagt de  van de VN-Veiligheidsraad om de staten die het terreur ondersteunen, een garantie om te voorkomen dat de terroristen massavernietigingswapens in handen krijgen.

Er zijn nog steeds aanzienlijke wegen die gebruikt worden door terroristen voor het verkrijgen van massavernietigingswapens en om ze te gebruiken voor hun criminele doelen,” zei de permanente vertegenwoordiger van Syrië bij de VN:  Bashar al-Jaafari afgelopen maandag voor de formele openbare raadplegingen en  de uitgebreide evaluatie van de uitvoering van resolutie 1540 (2004).

Al-Jaafari heeft gewezen op de directe betrokkenheid van de regeringen van sommige lidstaten van de VN ‘in het aanleveren van wapens aan terroristische groeperingen: chemische wapens of materialen voor deze wapens  en de betrokkenheid van andere staten, op het gebied van de productie en het oogluikend toelaten van deze criminele activiteiten die een  ernstige schending en bedreiging voor de wereldvrede en veiligheid vormen , waarvan de afmetingen  niet beperkt blijven tot een bepaald geografisch gebied, in het bijzonder de ISIS terroristische organisatie, die haar invloed  en aanwezigheid op het internationale toneel wil versterken door middel van terreur daden met eenvoudige toegepaste chemische en nucleaire mogelijkheden, in vele van de VN-lidstaten.

Hij voegde er aan toe dat de ernstige schendingen van resolutie  1540 aanzienlijk is en laat zien  wat er in Syrië gaande is, waar deze  criminele terroristische groeperingen chemische materialen vele malen tegen burgers en militairen hebben ingezet met de steun van de Arabische en regionale overheden in samenwerking met inlichtingendiensten  in deze regio.

Al-Jaafari verduidelijkt dat de terroristische groeperingen gepositioneerd op het gebied van Hosh al-Fara : een zelfgemaakte bom hebben afgevuurd op 13 juni 2016, een zelfgemaakte bom met chemische stoffen op soldaten van het Syrische leger, waardoor ze met gevaarlijke gezondheidssymptomen,  in een ziekenhuis, gespecialiseerd in dergelijke gevallen zijn behandeld.

Al-Jaafari verduidelijkt dat Syrië tientallen officiële brieven aan de secretaris-generaal van de VN heeft geleverd en VN-Veiligheidsraad Voorzitters, over de faciliteiten die  door overheden, met name Turkije en Saoedi-Arabië geleverd wordt aan de terroristen “voor verkrijging van chemische wapens en stoffen”.

“We vragen  ook de Veiligheidsraad en de subcommissie voor het toepassen van resolutie  1540, n.a.v. van onze brief van  2012/08/12, gedurende de laatste vier jaar tot het bereiken van de brief op 16/6/2016, in deze brief is gedetailleerde en gedocumenteerde informatie, dat Al-Qaeda terroristen bezig waren of nog zijn met het  produceren en testen van chemische wapens op konijnen in een laboratorium gevestigd in de Turkse stad Gaziantep, als wapen tegen de burgers in Syrië, “verduidelijkt hij.

Al-Jaafari  gaf verder aan  dat terroristen hoeveelheden Sarin gas naar de Turkse gebieden transporteerde, met een  passagiersvliegtuig komende uit Libië voor het gebruik ervan in Syrië, zij beschuldigden  de Syrische regering, die zou het naar Turkije gebracht hebben, eraan toevoegend dat Syrië bewijzen heeft en de  commissie met audio dossiers en video’s  kan voorzien, waarop de  terroristische groeperingen chemische wapens laten zien, die zij in verschillende gebieden  gebruikt hebben in Syrië.

Al-Jaafari beweerd dat sommige lidstaten binnen en buiten de VN-Veiligheidsraad doof zijn voor herhaalde waarschuwingen van Syrië en roept hen op, om de veiligheid te garanderen, met inachtneming van de resolutie 1540, verder erop wijzend  dat deze staten  de resolutie  2118 negeerden, die de lidstaten oproepen zich te onthouden van het verstrekken van elke vorm van steun aan  terroristische groeperingen die proberen om nucleaire, chemische en biologische wapens te ontwikkelen,  een schending van  resolutie  1540. Zij waren en zijn dus op de hoogte!

Hij voegde eraan toe dat deze landen het  Russisch-Chinese ontwerp belemmerde, dat gericht is op het nemen van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat  niet-statelijke groepen in staat zijn , het bezit ervan en het gebruik van de chemische wapens.

Al-Jaafari had verder felle kritiek op de VN-Veiligheidsraad over dit onderwerp, het monddood  te maken en de terroristen hun gang te laten gaan: “Ondanks alle bewijzen en de pogingen van de terroristische groepering om chemische wapens te smokkelen over de Turkse grens naar  Syrië en ondanks alle accurate rapporten over de betrokkenheid van een aantal landen m.b.t. aanslagen zoals Khan al-Assal in  ( een wijk/voorstad) Aleppo  en andere gebieden in Damascus  en Ghouta op 21/8/2013, heeft de Veiligheidsraad geen aandacht besteed aan deze bewijzen en zaken!

Hij benadrukte om te zeggen dat “er een aantal machtige landen zijn die de VN belet de  haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de bewijzen en met de terroristische dreiging tegen de Syrische staat, overheid en de mensen,” toe te voegen “deze landen doen een oogje dicht en vragen de regeringen van alle  lidstaten,  twijfel te hebben  over de haalbaarheid van een resolutie van de Veiligheidsraad, zonder zich te verbinden tot de toepassing ervan. “

Hij benadrukte dat Syrië zich ten alle tijden zal houden aan de resolutie en zal samenwerken. Ook m.b.t., massavernietigingswapens, chemische en biologische wapens. Echter verzaakt de VN, door de druk van bepaalde landen, de uitvoering  van resolutie 1540.

Concluderend:

In april 2004 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad)  resolutie 1540 aangenomen, die juridische en bindende verplichtingen voor alle lidstaten van de VN stelt  en passende en doeltreffende maatregelen af te dwingen tegen de proliferatie van nucleaire, chemische en biologische wapens (WMD), de levering van systemen, onder meer door oprichting van controles.

De VNVR-resolutie 1540 heeft hiaten in de non-proliferatie verdragen en conventies om te voorkomen dat terroristen en criminele organisaties nu in staat zijn werelds meest gevaarlijke wapens te verkrijgen, simpel omdat de resolutie niet uitgevoerd en dit een groot gevaar voor de Syrische bevolking en wereldvrede is.

Source: SANA

 

Advertisements