By: Sonja

In de reguliere media gaat het over, natuurlijk, het Syrische leger en Rusland. Een grote speler en voordat de Russen kwamen is Hezbollah, zij hebben en helpen nog de regering van President Assad, voordat de Russen kwamen, waren zij de enige bondgenoot, in de strijd tegen terrorisme in Syrië.

nasrallah02

Hezbollah (Arabisch: ‮حزب الله‬ – Partij van God) is een politieke partij in Libanon en een militante beweging van sjiitische moslims met anti-Israëlische en anti-Amerikaanse sentimenten. Hezbollah staat sinds 1992 onder leiding van de sjiitische geestelijke Hassan Nasrallah.Hezbollah wordt gezien als een terroristische organisatie door onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, Nieuw-Zeeland, de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, Israël, en Australië.  Sinds de Israëlische invasie van 1982, waarbij grote aantallen slachtoffers vielen zowel onder de Palestijnen in Libanon als onder de Libanese bevolking, bezette Israël een strook van Zuid-Libanon. Hezbollah kwam op als een verzetsbeweging hiertegen; het voerde een guerrillacampagne met uiteindelijk als gevolg dat Israël zich terugtrok op 24 mei 2000. Sinds 2012 helpt Hezbollah de Syrische regering tijdens de Syrische oorlog in zijn strijd tegen de terroristen, welke Hezbollah heeft beschreven als een ‘wahabistisch-zionistische’ samenzwering om zijn alliantie met Syrië tegen Israël te vernietigen.

Inmiddels is Hezbollah de grootste Libanese beweging. Vanaf de jaren 90 vervult Hezbollah ook publieke en burgerlijke taken in de Libanese maatschappij gericht op geloofsgenoten. De beweging verstrekt leningen aan Libanese moslims, geeft inkomenssteun en heeft eigen scholen en ziekenhuizen. Daarnaast beheert het een eigen televisie-station, Al Manar dat in Europa en Amerika verboden is omdat het zou aanzetten tot haat. Vanaf 1992 manifesteert Hezbollah zich ook als politieke partij. Hezbollah doet als politieke partij sinds 2000 mee met de Libanese verkiezingen en heeft sindsdien zetels in het Libanese parlement. In 2008 had Hezbollah 15% van de zetels in het overwegend pro-westerse parlement.

In de dorpen in het zuiden van Libanon, die overwegend aanhangers van Hezbollah zijn, zijn er ontelbare jonge mannen vertrokken naar Syrië, om daar de “ideologische “strijd tegen het wahabisme, die de terroristen in Syrië en ook in vele delen van Europa, aanhangen om deze te bestrijden.

39583678

Hezbollah is enorm gevoelig voor de steun die ze binnen de sjiitische gemeenschap genieten. Het blinde vertrouwen van hun achterban is de pijler van hun macht. Ze consolideren hun invloed door mensen aan de partij te binden via sociale druk en een sociaal vangnet: compensaties voor families van martelaren, hulp aan weduwen om hen te helpen hertrouwen, scholen en gezondheidszorg, enzovoort. Dat sociaal vangnet kost geld, en dat komt van Iran. Hun wapens zijn de tweede pijler van hun macht. Hezbollah, is dus een beweging, gestaafd op het geloof, wat is er mis mee? Niets zou je zeggen , er zijn veel bewegingen die door het westen erkend worden zoals: het Wahabisme, een beweging gestaafd op het geloof, aanhangers te vinden in Saudi Arabië, Qatar etc.

 

0506nnmoskee

De Essalammoskee in de Rotterdamse wijk Feijenoord (2014). Zijn voorganger was een typische eerstegeneratiemoskee, betaald met geld uit Saudi Arabië

Ook is er een grote aanhang in Nederland en de rest van Europa. Immers  de Moskeeën in Nederland e.o. zijn gebouwd met geld uit Saudi Arabië en denk maar niet dat ze iets anders daar prediken, want dat kan gezien de financiering niet. Al zullen ze het in een milde vorm gieten, het is en blijft wahabisme. Dus waarom sancties tegen Hezbollah? Niet tegen Saudi Arabië? Het land is officieel vertegenwoordiger van het wahabisme, er is geen onderscheid tussen kerk en staat.  Het enigste wat in de weg staat zijn handels belangen en alleen daarom zijn er geen sancties.!

Hezbollah en het zuiden van Libanon hebben ongelofelijke verliezen geleden in de oorlog, wanneer je in dorpjes in het zuiden van Libanon rijdt, zie je in elke straat, foto’s van martelaren hangen. Jonge mannen, die naar Syrië vertrokken zijn en daar gestorven zijn voor de vrijheid en een soeverein Syrië.

zuidlibanon3_sanderstockmans

In het westen wordt geschreven dat de Alawieten van Syrië behoren tot de sjiieten stroming, dit is ten dele waar:

images

Alawieten hebben vele stromingen in hun religie, het Christendom, zij vieren Kerst en Pasen, geloven in onderdelen van de sjiieten en soennieten. Door de soennieten worden zij als godslasteraars beschouwd, door de sjiieten als gelijkwaardig, dat is het probleem van de soennieten, de intolerantie die zij vertegenwoordigen, denk aan de de oorlog in Yemen, die totaal vergeten wordt in Europa…bewust vergeten zal ik zeggen!

Europa moet eindelijk inzien dat het sjiieten en soennieten religies zijn en geen onderscheid maken. Het zionisme is ook een beweging, naar verluidt ik te horen kreeg gestaafd op godsdienst, dit waren de woorden van een zionistische leider in Nederland. Maar Europa bedrijft  kapitalisme en streeft geopolitieke belangen na, ingeven door de VS, daarom zal Europa niet slagen en een verward en een verdeeld continent worden. Eerlijkheid en politieke echtheid is niet te vinden en de bevolking gaat dit langzaam maar zeker inzien. Vele stemmen verheffen zich, links, rechts, midden, zij zien de gevaren van deze verderfelijke strategie!

Het wordt tijd Hezbollah van de sanctielijst te halen en te behandelen als een beweging zoals wahabisme, zionisme, Pegida, SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), CU (Christen Unie), zo kan ik er nog ettelijke noemen! En het argument “terrorisme”zou vanuit een heel andere hoek bekeken moeten worden.

Bronnen: Wikipedia

 

 

 

Advertisements