12042683_1052420264769277_1947676562275692136_n

The Dutch / Belgian delegation,late August,  made a five-day trip to Syria . On the evening of , September 21, 2015, they held an information evening for press/politics and the Dutch people.

12042751_972474989465686_9214278795216687435_n

Jean Mirza (CSN) and Sonja v.d. Ende (Dutch delegationmember) held introductions, and  important informative films were shown  with oral explanation. Proofs were shown and conclusions.made. The delegation has gone under the flag of the Syrian committee Nederland to Syria (Syrian Committee). There were also people in the delegation who are active in other comitees and movements.

12009687_972475299465655_184637068988224610_n

There were more than 50 attendees. Many Syrians but also many Dutch. Many of the Enschede/Twente region, located in the east of the Netherlands, but also people from the Hague, Zaltbommel and Lelystad.

Sonja v.d. Ende said that for many years there are no longer  rebels in Syria  only terrorists. It is a case of terrorism and indiscriminate violence. Primarily intended to intimidate the Syrian government and its civilians. For example – each day  always on the hours that children attend school and workers go to factories and offices, to attend their work in the centre and residential areas . The delegation itself was also once witness of an missle attack, whilst visiting the Mufti.

Jean Mirza told the Dutch press completely  informs the Dutch population with wrong information. The press  itself refuses to tell the thruth. Nothing we have heard and seen has come in the newspapers. Only Tubantia (1x) and Metro newspapers (2x) after our journey. The ordinary Syrians therefore, feel abandoned by the Netherlands and by the West. The 10,000 or more  refugees that we see in the EU since this month, well-educated young people ,causing by their departure  huge damage for Syria. The loss for Syria is enormous, Syria has invested in them heavily by education. Therefore, we think that the so-called revolution and it fleeing of its civilians to create chaos, its actually called the plan of chaos is planned and the intention is to bring Assad to discredit,  embarrassment and eventually his fall.

The role of Turkey is after all these years, now for everyone  plainly clear. Turkey has opened it borders to deliver weapons to the Free Syrian Army, the Muslim extremists and the terrorists. First for Al- Nusra, then Al- Quada and now ISIS.

Factories were looted and houses were looted. All the wealth of Syria and Syria is diverted via Turkey  and solled to the west.

The bombing of the US and the coalition is not effective. That’s one of their most remarkable findings after their visits they have made,  making  interviews with specialists. Indeed, there is – according to spokespersons, in Damascus and elsewhere  – almost no warrior or ISIS ISIS-base hit. However, the Syrian infrastructure and the Syrian population is getting hit hard and plunged into poverty. It seems that the bombing directs not to  ISIS tbut toward s Assad government and its people.

The short films were very informative. Well subtitled in English. It became clear that Islam is used as a weapon (and effecting young) people to become radicalized. Not only Syria is being targeted but all secular states are  destroyed in this way. You see it everywhere. In Libya, Irag, Afghanistan  and now is Turkey’s turn. And perhaps “Palestine” (PNA). Syria is  fighting terrorism- on behalf of  the whole world – for the preservation of the secular and independent states.

Solutions are possible. There must be negogiated and discussion with Assad and the borders must be closed for weapons.
In the discussion it is assumed that the left political parties  in the Netherlands are manipulated in a different way than the right. Right-wing people (in the Netherlands) therefore, see things in Syria sometimes brighter and sharper than the three main leftist parties. That makes it for us, peace fighters, often difficult to gain understanding on the left; and – not so strange – sometimes to gain understanding at the right in the Netherlands. Right example, wants to talk to Assad; and left (incl. PAX, SP, GL, and Koenders PvdA) do not.

De Nederlands/Belgische delegatie die eind augustus een vijfdaagse reis naar Syrië heeft gemaakt deed gisteravond,  21 september 2015, verslag. Er werden door Jean Mirza en Sonja v.d. Ende inleidingen gehouden, en er werden belangrijke informatieve filmpjes gedraaid met mondelinge toelichting. Er werden bewijzen getoond en conclusies gepresenteerd. De delegatie is onder de vlag van het Syrië komitee naar Syrië gegaan (Syrian Comite). Er zaten ook mensen in de delegatie die aktief zijn in andere komitees en bewegingen.Er waren meer dan 50 aanwezigen. Veel Syriërs maar ook veel Nederlanders. Veel uit Twente, maar ook mensen uit o.a  Den Haag, Zaltbommel en Lelystad.

Sonja v.d. Ende vertelde dat er al jaren geen sprake meer is van rebellen. In Syrië zijn alleen nog maar terroristen. Er is namelijk sprake van terroristisch en willekeurig geweld. Vooral bedoeld om te intimideren. Men schiet – bijvoorbeeld – elke dag lukraak en altijd op het uur dat kinderen naar school en arbeiders naar de fabrieken gaan op centra en woonplekken die niet in hun handen zijn, raketten af. Zelf was de delegatie er ook eenmaal getuige van.

Jean Mirza vertelde dat de Nederlandse pers de Nederlandse bevolking volkomen verkeerd informeert. De pers laat ons zelf ook in de steek. Niets van wat we gehoord en gezien hebben is in de kranten gekomen. Op Tubantia (1x) en Metropost (2x) na. De gewone Syriërs voelen zich daarom ook in de steek gelaten door Nederland en door het westen. De 10.000-den vluchtelingen die we sinds deze maand in de EU zien, zijn goed opgeleide jonge mensen die het land Syrië door hun vertrek enorm schaden. De schadepost voor Syrië is enorm. Syrië heeft in deze jonge mensen geïnvesteerd en raakt ze nu kwijt. Daarom denken wij aan opzet. Het is gepland en de opzet is Assad in diskrediet en in verlegenheid te brengen.

De rol van Turkije is na al die jaren inmiddels voor iedereen wel klip en klaar duidelijk. Turkije heeft haar grenzen al vanaf het begin opengezet voor wapens aan het Vrije Syrische leger, de moslim-extremisten, de terroristen. Eerst aan El Nusra, El Quida en nu aan ISIS. Fabrieken worden leeggeroofd en huizen worden geplunderd. Alle rijkdom van Syriërs en Syrië wordt weggesluisd via Turkije.

De bombardementen van de USA en Groot Brittannië zijn niet effectief. Dat is een van hun opmerkelijkste bevindingen na bezoeken die ze afgelegd hebben en gesprekken met specialisten. Er is namelijk – volgens de woordvoerders die ze in Damascus en elders spraken – haast geen ISIS-strijder of ISIS-basis geraakt. Wel wordt de Syrische infrastructuur en de Syrische bevolking steeds geraakt en in de armoede gestort. Het lijkt wel of de bombardementen de ISIS richting Assad dirigeert.

De filmpjes waren zeer informatie. Goed in het Engels ondertiteld. Duidelijk werd dat de islam is gebruikt als wapen om (jonge) mensen te radicaliseren. Niet alleen Syrië tracht men zo kapot te maken, maar alle seculiere staten worden wellicht ooit op deze manier opgerold. Je ziet het overal. Ook in Indonesië en nu is ook Turkije is aan de beurt. En wellicht ook ‘Palestina’ (de PNA). Syrië vecht dus – namens en voor de hele wereld – voor het behoud van de seculiere en onafhankelijke staten.

Oplossingen zijn mogelijk. Er moet gepraat worden met Assad en de grenzen moeten gesloten worden voor wapens.

In de discussie voerden men aan dat links in Nederland op een andere manier wordt gemanipuleerd dan rechts. Rechtse mensen (in Nederland) zien daarom dingen in Syrië soms helderder en scherper dan de drie grote linkse partijen. Dat maakt het voor ons, vredesstrijders, vaak moeilijk om begrip te krijgen bij links; en – dus niet vreemd – soms wel begrip te krijgen bij rechtse voorlieden in Nederland. Rechts wil bijvoorbeeld wel praten met Assad; en links (incl. PAX, SP, GL, Koenders en PvdA) niet.

Rik Min
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

More links:

Advertisements