Syrian Justice Minister:  Syria to sue countries participated in the aggression against it

Najem Al-Ahmad  de Syrische minister van Justitie  verklaarde aan : Al-Watan een Syrische krant dat “sommige Arabische en buitenlandse diplomaten een ontmoeting met terroristen die uit hun land te vechten in Syrië, maar ook gewapende groepen, waarin wordt uitgelegd dat deze  terroristen worden onderworpen aan een eerlijk proces in overeenstemming met de internationale normen .

Al-Ahmad wees erop dat “het ministerie van Justitie zich voorbereidt  om rechtszaken tegen de landen en regeringen te ondernemen tegen landen die deelnamen aan de agressie en sabotage om een oorlog in  Syrië te lanceren, ter zijner tijd  zal het worden voorgelegd  aan de internationale tribunalen en de nationale rechterlijke instanties van deze staten .

“Najem Al-Ahmad” Syrian Minister of Justice “Al-Watan ” Syrian newspaper that  ” some Arab and foreign diplomats met with terrorists coming from their countries to fight in Syria, as well as armed groups ” , explaining that ” these detainees terrorists are subjected to a fair trial in accordance with international standards “.

Al-Ahmad pointed out that ” Justice Ministry is preparing to launch lawsuits against the countries and governments that participated in the aggression and sabotaging in Syria , and it will be submitted in a  suitable time , before the international tribunals and the national courts of those states “.

 

bron: Al-Watan newspaper, Syria

Advertisements